EUL

Empowering Underground Laboratories Network Usage (EUL)

Empowering Underground Laboratories Network Usage (EUL)
Projekt Empowering Underground Laboratories Network Usage (EUL) jest finansowany w ramach współpracy finansowej Interreg Baltic Sea. Czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy od stycznia do grudnia 2021. Całkowity budżet wynosi 791157,40 EUR.

Laboratoria podziemne w regionie Morza Bałtyckiego nie są w pełni wykorzystywane, mimo że w pobliżu znajdują się wiodące światowe organizacje badawcze i firmy przemysłowe. W celu lepszego wykorzystania dostępnej przestrzeni pod ziemią, w ramach projektu BSUIN opracowano koncepcje obsługi podziemnych laboratoriów oraz charakteryzującą je ogólnodostępną platformę. Te koncepcje i platforma będą dalej testowane, oceniane i ulepszane w ramach projektu EUL. Uzyskane informacje udostępniane będa do użytku naukowego i biznesowego.

Więcej informacji:
– na stronie projektu prowadzonej przez Pracownię Promieniowania Kosmicznego NCBJ – http: //ncbj. u. lodz. pl/polish/eul. html
– na stronie głównej sieci – http: //bsuin. eu