Dofinansowanie MEiN

W tym dziale przeczytasz więcej o programach i inicjatywach NCBJ finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA