Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa


 

Akronim: NPC
Wykonawcy: NASK (lider), Instytut Łączności, Politechnika Warszawska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
Okres realizacji: 01.09.2017-31.08.2020
Wartość projektu: 16 571 395,73 zł
Tematyka projektu: Celem Projektu jest opracowanie kompleksowego, zintegrowanego systemu monitorowania, obrazowania i ostrzegania o zagrożeniach identyfikowanych w cyberprzestrzeni państwa, ocenę ich potencjalnych skutków oraz skoordynowane reagowanie na incydenty komputerowe na poziomie krajowym.
Informacja o współfinansowaniu: Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu CyberSecIdent „Cyberbezpieczeństwo i Tożsamość"

 

 

 

Status: 
Aktualny/Current