NAWA - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – państwowa osoba prawna z siedzibą w Warszawie, realizująca zadania z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.

www.nawa.gov.pl

Aktualne projekty w NCBJ z dofinansowania NAWA

NAWA

NAWA