Warsztaty dla szkół

Warsztaty dla szkół

Warsztaty polegające na badaniu własności promieniowania jonizującego z użyciem liczników tego promieniowania. W małych zespołach uczniowie, korzystając z liczników promieniowania jonizującego, zbadają własności tego promieniowania, a w szczególności:
- poziom naturalnego promieniowanie tła,
- zależność natężenia promieniowania od odległości od źródła,
- zależność natężenia promieniowania od rodzaju i grubości zastosowanej osłony,
- zależność natężenia promieniowania kosmicznego (mionowego) od kierunku, z którego dociera.

Używane podczas warsztatów źródła promieniowania to przedmioty domowego użytku lub źródła naturalne. Działanie i budowa wykorzystywanych liczników, a także pochodzenie i skład badanego promieniowania zostaną pokrótce omówione.

Zajęcia prowadzone są dla grup liczących do 16 osób. Istnieje możliwość poprowadzenia zajęć dla dwóch grup równolegle, a więc przyjęcia całej 30-osobowej klasy.

Czas trwania warsztatów to 2,5 godziny.

Informacje dotyczące sposobu zorganizowania wycieczki dostępne są tutaj.