Zakład Technologii Plazmowych i Jonowych (FM2)

Adres
ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk budynek 8, pok. 206
tel. +48 22 273 16 24
e-mail FM2@ncbj.gov.pl
Kierownik Zakładu:
dr inż. Katarzyna Nowakowska-Langier
budynek 8, pok 205
tel. +48 22 273 14 46
e-mail: Katarzyna.Nowakowska-Langier@ncbj.gov.pl


Zakład Technologii Plazmowych i Jonowych zlokalizowany jest na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w budynku nr 7 i 8 , oraz część laboratoryjna w hali bud nr 84.

Struktura organizacyjna Zakładu

Wejście do budynku 8. i hala budynku 84

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Działalność naukowa Zakładu Technologii Plazmowych i Jonowych (FM2) obejmuje badania związane z inżynierią powierzchni materiałów, charakteryzacją materiału jak również środowiska syntezy do którego w głównej mierze zaliczamy plazmę oraz techniki jonowe.

Schemat ilustrujący specyfikę zakładu Technologii Plazmowych i Jonowych (FM2)

Wejście do budynku 8. i hala budynku 84
Schemat ilustrujący specyfikę zakładu Technologii Plazmowych i Jonowych (FM2)