Detektory dla szkół

Detektory dla szkół

Zapraszamy szkoły ponadpodstawowe z całej Polski do przygotowywania projektów edukacyjnych z zakresu fizyki promieniowania jonizującego. Ze swojej strony oferujmy nieodpłatne wypożyczenie dydaktycznych liczników Geigera-Müllera i liczników promieniowania kosmicznego CosmicWatch, szkolenie przez Internet z zakresu użycia wyżej wymienionych liczników oraz pomoc merytoryczną.

Od szkoły oczekujemy przygotowania projektu, w ramach którego uczniowie będą mierzyli promieniowanie jonizujące przy pomocy wypożyczonego sprzętu. Opis projektu powinien zawierać cel, rodzaj wykonywanych pomiarów, czas trwania (nie dłużej niż 3 tygodnie) oraz liczbę objętych nim uczniów. Zastrzegamy sobie prawo do akceptacji projektu przed wypożyczeniem sprzętu.

Przed przystąpieniem do pisania projektu zachęcamy do zapoznania się z załączonymi niżej dokumentami: formularzem projektu, instrukcjami obsługi wypożyczanych liczników oraz wzorem umowy wypożyczenia sprzętu i protokołem jego przekazania.

Wypełniony formularz projektu (najlepiej w wersji elektronicznej) oraz ewentualne pytania prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres sekretariatu Działu Edukacji i Szkoleń: deis@ncbj.gov.pl

Uwaga! Kody Arduino liczników CosmicWatch używanych przez NCBJ oraz oprogramowanie komputerowe do ich obsługi nie są kompatybilne z innymi tego rodzaju programami, które można znaleźć w Internecie. Prosimy nie używać liczników wypożyczonych z NCBJ z oprogramowaniem innym niż załączone na tej stronie.