Badawczy reaktor jądrowy MARIA

Badawczy reaktor jądrowy MARIA

Reaktor MARIA

Opis reaktora MARIA i jego zastosowań został opracowany na podstawie wykładu dla studentów Politechniki Warszawskiej napisanego przez dr. Krzysztofa Pytla.

Badawczy reaktor jądrowy MARIA jest (po wyłączeniu starszego reaktora EWA 24 lutego 1995 r.) jedynym w Polsce działającym reaktorem jądrowym. Jego moc wynosi 30 MW.

Jego budowę rozpoczęto w czerwcu 1970 r., a uruchomiony został w grudniu 1974 w ówczesnym Instytucie Badań Jądrowych (IBJ).

Reaktor posiada zezwolenie na eksploatację ważne do 31.03.2025 r.

Jest to reaktor doświadczalno-produkcyjny obecnie przeznaczony do następujących celów:

  • napromieniań materiałów tarczowych do produkcji radioizotopów,
  • badań materiałowych i technologicznych
  • neutronowego domieszkowania materiałów półprzewodnikowych,
  • neutronowej modyfikacji materiałów,
  • badań fizycznych i neutronograficznych,
  • wykorzystania wiązek neutronów dla celów medycznych,
  • celów szkoleniowych w zakresie fizyki i techniki reaktorowej.

Wstęp do serii filmów o MARII

Badawczy reaktor jądrowy MARIA (pdf 43 MB)

 

Woda w reaktorze MARIA
Reaktor MARIA (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)
Reaktor MARIA w ośrodku Świerk (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA - komora gorąca (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA - basen wypalonych elementów paliwowych (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA - basen wypalonych elementów paliwowych (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA - rdzeń w czasie przerwy w pracy, bez wody (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA - koło ratunkowe przy basenie :-) (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA - rdzeń i kanały poziome (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA - promieniowanie Czerenkowa (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA - rdzeń (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA -sterownia (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA - komory gorące (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA - śluza wejściowa (foto: NCBJ)
PAD zwiedza reaktor MARIA (foto: NCBJ)
Wycieczka edukacyjna do reaktora MARIA - Dni Otwarte 2018 (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA z lotu ptaka (foto: NCBJ)