ACADEMICA

ACADEMICA cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna

Zapraszamy pracowników i doktorantów Narodowego Centrum Badań Jądrowych do korzystania z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych ACADEMICA. Projekt ten jest realizowany pod auspicjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej przez Bibliotekę Narodową oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową.

• Dostęp do kilkuset tysięcy pełnotekstowych publikacji naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej w formie cyfrowej
• Pełnotekstowa wyszukiwarka
• System rezerwacji online publikacji chronionych prawem autorskim na wybrany termin do korzystania w Bibliotece NCBJ (należy być zarejestrowanym użytkownikiem wypożyczalni Academica!)
• Dostęp do zasobów nie chronionych prawem autorskim dla każdego użytkownika Internetu bez ograniczeń
Rejestracja użytkowników odbywa się w Bibliotece NCBJ po okazaniu karty pracowniczej.

Dostęp do publikacji chronionych prawem autorskim rezerwuje się na stronie wypożyczalni Academica na wybrany przez siebie termin w godzinach:
poniedziałek – piątek od 9.00 do 18:00
Z treścią publikacji można się zapoznać w Bibliotece NCBJ.

Publikacje można rezerwować na wybrany termin w okresie do 14 dni od dnia składania rezerwacji. Jednorazowo można zarezerwować maksymalnie 10 publikacji (5 na daną godzinę), każdą na 3 dowolnie wybrane dni, na dowolną liczbę godzin w ramach godzin otwarcia biblioteki.

REGULAMIN UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Ze zbiorów chronionych prawem autorskim można korzystać wyłącznie na terminalach instytucji, w której dokonało się rejestracji. Aby korzystać ze zbiorów ACADEMIKI w kilku instytucjach, w każdej z nich należy dokonać oddzielnej rejestracji.

Nie ma możliwości drukowania wyświetlanych na terminalach treści i utrwalania ich na nośnikach zewnętrznych. Dozwolone jest wykonywanie kopii poprzez robienie zdjęć ekranu, za pomocą aparatów fotograficznych lub innych urządzeń.