Historia NCBJ

Przed powstaniem Instytutu Badań Jądrowych

Rok 1952

Rozpoczęto konstrukcję akceleratora elektrostatycznego typu Van de Graaff’a „LECH”

Prace prowadzone były w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. A. Sołtana.

Rok 1954

Powstanie warszawskiego Zakładu Fizyki Cząstek Elementarnych przy Polskiej Akademii Nauk

Podstawowym zadaniem ZFCzE PAN było wykonanie projektu jądrowego reaktora badawczego.

W Zakładzie tym zbudowano pierwsze w Polsce akceleratory cząstek i detektory promieniowania jądrowego oraz opracowano szkic projektu jądrowego reaktora badawczego o mocy 5 MW.

Instytut Badań Jądrowych

Rok 1955

4 czerwca             Powołanie Instytutu Badań Jądrowych w Świerku koło Otwocka

4 czerwca             Prof. dr Andrzej Sołtan pierwszym dyrektorem Instytutu Badań Jądrowych

Rok 1956

wiosna                  Rozpoczęcie budowy reaktora EWA

http://pl.wikipedia.org/wiki/Reaktor_EWA

Rok 1957

lipiec                     Wydzielenie Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej

31 grudnia            Rezygnacja prof. Sołtana ze stanowiska dyrektora Instytutu Badań Jądrowych

Rok 1958

31 maja                 Osiągnięcie stanu krytycznego przez reaktor EWA

14 czerwca           Uruchomienie, zakupionego w ZSRR, reaktora badawczego EWA  o mocy początkowo 2 MW powiększonej do 10 MW.

22 listopada          Otwarcie i uruchomienie cyklotronu o energii 30 MeV w Zakładzie II Instytutu Fizyki Jądrowej w Bronowicach pod Krakowem.

Rok 1960

Przekształcenie krakowskiego ośrodka IBJ w Instytut Fizyki Jądrowej

Dyrektorem IFJ zostaje prof. dr hab. Henryk Niewodniczański.

Rok 1961

22 grudnia            Uruchomienie w Warszawie pierwszego akceleratora elektrostatycznego typu Van de Graaff’a „LECH”

Rok 1963

Oddanie do użytku reaktora ANNA skonstruowanego całkowicie przez polskich naukowców. Miał tzw. moc zerową (100W) i służył do badań fizyki reaktorów

Rok 1964

29 grudnia            Oddanie do użytku reaktora MARYLA,  skonstruowanego przez polskich naukowców. Był to reaktor o tzw. mocy zerowej.

Rok 1965

Uruchomienie duńskiej maszyny cyfrowej GIER firmy A/S Regnecentralen

Rok 1966

Podjęcie decyzji o budowie drugiego polskiego reaktora badawczego MARIA

Reaktor ten był całkowicie polskiej konstrukcji, choć oparty na radzieckim pomyśle.

Rok 1970

W Świerku uruchomiony zostaje pierwszy akcelerator liniowy ANDRZEJ

16 czerwca           Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę reaktora R-2 i rozpoczęcie budowy reaktora MARIA

Rok 1971

Uruchomienie na Żeraniu akceleratora elektronów LAE 13-9

Używany on był m.in. do badań nad wpływem promieniowania na procesy chemiczne i organizmy żywe.

Rok 1973

Oddanie do użytku reaktora AGATA

Jego konstrukcja była podobna do reaktora „Anna”. Był to reaktor o tzw. mocy zerowej.

Powstaje ośrodek obliczeniowy i system abonencki CYFRONET

Rok 1974

                             Uruchomienie komputera CYBER produkcji amerykańskiej firmy Control Data

18 grudnia            Uruchomienie reaktora badawczego MARIA

                             Reaktor o mocy cieplnej 30 MW wykorzystywano do wielu celów, m.in. do wytwarzania preparatów izotopowych stosowanych w medycynie, ochronie środowiska i przemyśle.

Instytut Problemów Jądrowych i Instytut Energii Atomowej

Rok 1982

 

13 grudnia            Decyzja gen. W. Jaruzelskiego o rozwiązaniu Instytutu Badań Jądrowych

                             W wyniku reorganizacji około 70 osób, w tym uczonych o znaczącym dorobku, traci pracę.

Rok 1983

1 stycznia              Podział Instytutu Badań Jądrowych na trzy niezależne instytuty:

  • Instytut Problemów Jądrowych (IPJ) z główną siedzibą w Świerku,
  • Instytut Energii Atomowej (IEA) z siedzibą w Świerku,
  • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) z siedzibą w Warszawie.

Podział ten był wynikiem decyzji politycznej – zarządzenia generała Wojciecha Jaruzelskiego.

Rok 1985

Wyłączenie reaktora MARIA na okres modernizacji

M.in. wymiana systemu sterowania, przegląd bloków grafitowych i berylowych, modernizacja systemów chłodzenia, wentylacji i kontroli temperatur.

Rok 1992

grudzień               Ponowne uruchomienie reaktora MARIA

Rok 1995

24 lutego               Wyłączenie reaktora badawczego EWA

Rok 1997

Rozpoczęto proces likwidacji reaktora EWA

Rok 2002

Zakończenie prac nad likwidacją reaktora EWA

Rok 2005

Powstaje POLATOM Sp. z o. o.

POLATOM Sp. z o. o. została wydzielona z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów POLATOM

Rok 2006

Dr hab. Grzegorz Wrochna mianowany na stanowisko dyrektora Instytutu Problemów Jądrowych

10 sierpnia            Wywiezienie wzbogaconego uranu z reaktora MARIA

Działania w ramach programu wywożenia do Rosji uranu z dawnych państw satelickich ZSRR.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Reaktor_Maria

Rok 2007

Ponowne włączenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów do Instytutu Energii Atomowej

Jednocześnie nazwa Instytutu Energii Atomowej została zmieniona na Instytut Energii Atomowej POLATOM.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Rok 2011

1 września            Powołanie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych powstało przez włączenie Instytutu Energii Atomowej POLATOM do Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana.

9 września            Prof. dr hab. Grzegorz Wrochna został mianowany dyrektorem Narodowego Centrum Badań Jądrowych