Zakład Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego (FM1)

Nazwa Departamentu/Zakładu

Zakład Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego

Departament Fizyki Materiałów

Zakłady/Pracownie, które wchodzą w skład departamentu

1.Środowiskowe Laboratorium Neutronografii

2. Pracownia Badań Rentgenowskich

Co bada departament 

Prowadzone w zakładzie badania mają na celu określenie struktury atomowej materiałów znajdujących się w stanie skondensowanym oraz poznanie procesów zachodzących wewnątrz tych materiałów. W szczególności badane są uporządkowania  położeń atomów i struktura magnetyczna czyli rozkłady przestrzenne momentów magnetycznych. Badane są także wzbudzenia struktur krystalicznych (fonony)   i magnetycznych (magnony).  Badania dyfrakcji promieni rentgenowskich dotyczą głównie struktur substancji organicznych a w szczególności związków farmakologicznie czynnych mogących znaleźć zastosowanie w medycynie.

Odrębną dziedziną są badania obiektów makroskopowych prowadzone przy użyciu dynamicznej radiografii neutronowej polegające na analizie obrazów uzyskiwanych przy przechodzeniu neutronów przez takie obiekty.

W czym się specjalizuje departament 

Zakład specjalizuje się w metodach dyfrakcyjnych promieniowania rentgenowskiego i neutronów termicznych. Metody pozwalają na określenie parametrów struktur (rodzaju uporządkowania, odległości międzyatomowych i stałych sieci krystalicznej). Szczególną uwagę poświęcano uporządkowaniu momentów magnetycznych i jego zmianom pod wpływem temperatury.

W badaniach przy użyciu radiografii neutronowej specjalizujemy się w badaniach procesów migracji (w trakcie namakania i schnięcia) cieczy uwodornionych  w materiałach porowatych. Część badań prowadzonych  w ramach współpracy międzynarodowej dotyczy dziedzictwa kulturowego ludzkości czyli badania artefaktów archeologicznych.

Osiągnięcia i nagrody

Ustalanie struktur związków farmakologicznie czynnych.

Opracowanie statystycznej metody analizy obrazów.  Zobrazowanie etapów procesu schnięcia materiałów masywnych i cienkich.